Tacstone Consulting

Wie zijn wij

Tacstone Consulting biedt advisering en programmamanagement. De rode draad is digitale transformatie van klantcontact, rapportage-, verkoop-, inkoop- en betaalprocessen, creditmanagement en bedrijfsvoering.

Wij combineren kennis van strategie, procesoptimalisatie, financiële functie en ICT met tientallen jaren ervaring in advies en ondernemerschap. Onafhankelijk en no-nonsense.

Waar nodig zetten we ons uitgebreide netwerk in. Wij werken actief samen met early stage technologie ondernemingen. Via ons investeringsfonds participeren we in veelbelovende groeibedrijven in fintech en smarttech. Deze bedrijven brengen ons steeds weer tot nieuwe inzichten en helpen ons om nieuwe diensten te ontwikkelen. Het verscherpt ons zicht op relevante ontwikkelingen en – niet onbelangrijk – het is boeiend en inspirerend.

Digitale transformatie in Finance en andere processen

Organisaties ervaren in toenemende mate interconnectiviteit. Zowel intern als extern met klanten, leveranciers, ketenpartners en overheden. De toepassing van informatie – en communicatietechnologie staat hierin centraal. Bedrijfsprocessen moeten worden aangepast en kunnen worden verbeterd met nieuwe technologieën.

Tacstone Consulting hanteert een bewezen Business Process Management aanpak. Hiermee realiseren wij verbeteringen in efficiëntie, effectiviteit, kwaliteit, klantgerichtheid en innovatie. Waar nodig integreren wij best practice tooling en systemen in uw bestaande ICT-omgeving.

Samen met u realiseren wij:

  • Executie van digitale transformatie strategie en helder inzicht in de impact en consequenties van plannen;
  • Significant reduceren van operationele kosten door slimme sourcing en vergaande digitalisering, o.a. via onze dochterbedrijven Ozcar en Jaim-e met een focus op financieel administratieve processen;
  • Klantgedreven transformatie van ICT functie o.a. strategie, architectuur en besturing.

Creditmanagement Innovatie

Tacstone Consulting heeft tientallen ervaring in het optimaliseren van creditmanagement. Of beter gezegd de hele ‘order to cash’ functie. Wij hebben mede aan de basis gestaan van oplossingen die toonaangevend werden in het vakgebied, zoals OnGuard en CreditTools. Tacstone Consulting verzorgt presentaties, trainingen en publicaties op het vakgebied, mede in samenwerking met de Vereniging voor Credit management (VVCM). Tacstone participeert ook in de innovatiecommissie van de VVCM.

Onze praktische kennis is mede voortgekomen uit het opzetten en jarenlang mede-besturen van creditmanagement outsourcing bedrijf X-PACT (nu Cannock Outsourcing). In oktober 2020 zijn de aandelen in deze onderneming verkocht.

Tacstone Consulting voert doorlichtingen uit, ondersteunt bij het uitwerken van creditmanagement beleid, adviseert bij creditmanagement software selectie en ontwerpt en implementeert management rapportages. Waar mogelijk zetten wij RPA in om creditmanagement processen met veel handmatig werk verder te automatiseren. Hierin werken wij nauw samen met ons zusterbedrijf Tacstone Technology.

Onze ervaring is voortgekomen uit vele tientallen opdrachten bij grote en middelgrote organisaties in zakelijke dienstverlening, productie, woningcorporaties, verzekeraars, energiedistributie, telecom en financiële sector. Met Tacstone haalt u de beste onafhankelijke creditmanagement specialist van Nederland in huis.

Risk, compliance en besturingsvraagstukken

Digitalisering biedt kansen, maar brengt ook risico’s mee ten aanzien van de kwaliteit van processen, systemen en data. Wij geloven dat het noodzakelijk is om deze risico’s te beheersen vanuit een heldere strategische visie en in onderlinge samenhang. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat de impact van outsourcing, cloud, big data of blockchain niet leidt tot onaangename verrassingen en kostbare reparaties achteraf.

Wij begeleiden u bij de implementatie van integraal risicomanagement. Dit omvat een strategische en operationele risico inventarisatie en bijbehorende tooling. Het doel is steeds om de kwaliteit van processen, systemen en data te waarborgen. Daarnaast ondersteunen wij bij de beheersing van processen en ICT risico’s en het aantoonbaar maken van control, ook in relaties met uw ketenpartners. Wij helpen u om klaar te zijn voor ISO 27001 en AVG proid.

Door onze brede ervaring in audit en riskmanagement, zijn wij in staat om pragmatisch maatwerk te leveren. Draagvlak en gedragsverandering zijn hierbij kernelementen. Geen doos met methoden, technieken en templates, maar effectieve beheersing. Hierdoor wordt de kans op onnodige kosten en imagoschade verkleind en worden compliance- en accountantskosten verlaagd. En het belangrijkste: onze aanpak draagt bij aan de juiste focus en gelijkgerichtheid in het realiseren van de strategie. En daarmee aan rust in de boardroom en in de relatie met interne en externe toezichthouders.

Project- en programma management

Digitalisering raakt alle bedrijfsprocessen in de gehele organisatie en leidt vaak tot complexe en omvangrijk veranderings- en transformatietrajecten. Dit vraagt om een programmatische aanpak, waarbij activiteiten integraal worden gemanaged. Een goede programmamanager bepaalt voor een groot deel het succes van een programma. De programmamanager moet inspireren, vertrouwen kweken en koers houden in een veranderende omgeving.
Gedurende tientallen jaren hebben de Tacstone mensen dergelijke programma’s en transformatieprojecten succesvol en integraal geleid, in zowel de profit- als de non-profit sector. De ervaring is oorspronkelijk opgedaan in nationale en internationale opdrachten bij Big Four adviesorganisaties.
Wat Tacstone zelf aan deze degelijke basis heeft toegevoegd, is ondernemersschap en resultaatgerichtheid. Tacstone heeft zelf vele bedrijven opgezet en aan de groei bijgedragen, met focus op alle relevante componenten zoals business model, organisatie structuur, management team, personeel, financiele functie, rapportages, ICT, commercie, inkoop, financiering en stakeholder management. Die integraliteit vanuit de praktijk is de kracht van Tacstone.