Skip to main content
19 oktober 2021 Sander Nieuws

Democratiseren RPA in het onderwijs

Over de auteur

Tacstone verzorgt RPA gastcolleges en trainingen voor studenten én docenten

Eind 2019 was Tacstone de trotse winnaar van een UiPath Global Award voor het democratiseren van het RPA gedachtegoed. Dat “democratiseren” van RPA houdt in dat wij een groot deel van onze tijd actief bezig zijn om uit te leggen wat RPA precies is: hoe werkt het, wat zijn de toepassingsmogelijkheden en hoe verandert het ons werk. In 2020 en 2021 zijn we hier volop mee doorgegaan. Enerzijds omdat het nog steeds hard nodig is. We merken dat heel veel mensen nog weinig inzicht hebben in de mogelijkheden van deze nieuwe technologie. Anderzijds ook omdat het gewoon heel leuk is om te doen. Uiteraard bij en voor onze nieuwe klanten, maar óók in het onderwijs.

Ebert Knol en Rick Teunissen met de UiPath Global Award in Las Vegas

Gastcolleges binnen Hbo-instellingen en universiteiten

Ook in 2020 hebben onze RPA Developers en RPA Consultants weer talloze gastcolleges, workshops en webinars mogen verzorgen voor diverse onderwijsinstellingen, hoofdzakelijk in het hbo- en universitaire onderwijs. Bijvoorbeeld een gastcollege voor studenten Finance, Tax & Legal aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. En onlangs nog door Ebert Knol, alumnus van de Rotterdam School of Management (RSM), een gastcollege aan deze instelling voor studenten van de master Strategic Entrepreneurship. Ook hebben we in 2021 weer een aantal RPA stageplaatsen om studenten op te leiden tot gecertificeerde UiPath Developer.

RPA gastcollege aan HBO-ICT studenten aan de Hogeschool van Amsterdam

Samenwerking Stichting Praktijk Leren voor MBO-ICT docenten

Kortgeleden zijn we óók in het MBO-onderwijs aan de slag gegaan met RPA via een samenwerking met Stichting Praktijk Leren (SPL). Via deze samenwerking streven we ernaar om ICT docenten in het MBO onderwijs een RPA introductietraining te bieden, zodat zij vervolgens hun studenten over dit onderwerp les kunnen geven. En dat is hard nodig, want ook voor de toekomstige afstudeerders en schoolverlaters zijn RPA, hyperautomation, artificial intelligence en machine learning ontwikkelingen die zeer relevant zullen zijn voor hun werk en in hun leven.

Software robots ontwikkelen binnen jouw eigen onderwijsinstelling

Een interessante “bijvangst” van onze investeringen in het onderwijs is de mogelijkheid die ontstaat om RPA toe te passen binnen de onderwijsinstellingen zelf. Het is daarbij vooral erg leuk als (ex) studenten van een onderwijsinstelling, inmiddels in dienst bij Tacstone als RPA Developer, ingezet kunnen worden om robotscripts te ontwikkelen die de werkprocessen in zo’n instelling automatiseren. Deze processen, denk bijvoorbeeld aan het afhandelen van inschrijvingen van studenten of het opvragen van tentamenresultaten, zijn vaak heel herkenbaar voor deze jonge RPA Developers. Zo lopen er nu bijvoorbeeld projecten bij onder andere het ROC van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam.